ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส NICHIA NS-316L
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส NICHIA NS-316L
Size/Model :
2.6/ 3.2/ 4.0 มม.
Packing :
1ห่อ = 1 กก./ 1 ลัง = 20 กก.
Unit :
กก.
Detail :

NS-316L เป็นลวดเชื่อมสแตนเลสประเภท ไลม์-ไททาเนีย ซึ่งเนื้อโลหะเชื่อมออสเตนไนติก

มีส่วนผสมของ 19%Cr-12Ni-2%Mo และปริมาณคาร์บอนต่ำ จึงมีความสามารถทนทานต่อการ

กักร่อนของกรดต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ใช้เชื่อมเหล็กสแตนเลสคาร์บอนต่ำชนิด AISI316L และงาน

ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมทางเคมี

ข้อแนะนำการใช้งาน

1.ทำความสะอาดแนวที่จะเชื่อมให้ปราศจากคราบน้ำมันและครบสกปรก

2.ควรอบลวดเชื่อมก่อนใช้ที่อุณหภูมิ 150-250 C เป็นเวลา 30-60 นาที

3.ให้ระยะเชื่อม ห่างน้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และส่ายลวดฯ เวลาเชื่อมไม่เกิน 2.5 เท่า

ของแกนลวด

4.ไม่ควรใช้กระแสไฟสูงหรือต่ำจากที่ระบุในตาราง