เครื่องมือการแพทย์ ชุดคอนโซล & อุปกรณ์ต่อพ่วง
สายแก๊สทางการแพทย์ พร้อมหัวต่อ แยกสีตามแต่ละชนิดแก๊ส..
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม Console...
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม..
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม..
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม..
  • 1
  • 2