อุปกรณ์ลิควิด สายลิควิด
สายสำหรับถ่ายลิควิด ขนาด 1/2" ความยาว 2 เมตร..