อุปกรณ์ลิควิด ปั้มลิควิด
ปั๊มสำหรับถังบรรจุไนโตรเจนเหลวแบบใช้มือบีบ ที่มีการสูญเสียจากการระเหยน้อย ..