อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์ เกร์หายใจและทางการแพทย์
ใช้ต่อกับถังออกชิเจนเพื่อควบคุมระดับแรงดันและระดับการไหลของออกซิเจน..
ใช้สำหรับท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์..
เกร์หายใจระบบ CLICKFLOW CFR-15L-870 เล็กระทัดรัด มีน้ำหนักเบา จึงสะดวกแก่การพกพาใช้งาน เช..
เกร์หายใจระบบ Clickflow AMERWAY CFR-15L-540 เล็กระทัดรัด มีน้ำหนักเบา จึงสะดวกแก่การพกพาใ..
Integrated Valve Regulator ที่จะรวมถังบรรจุก๊าซ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุมความดันและมือจับให้เป็น..
ทำาหน้าที่ลดแรงดันออกซิเจนในถังออกซิเจนจากระดับสูงให้เป็นแรงดันต่ํา มีตัวปรับเลือกอัตรากา..
ทำหน้าที่ลดแรงดันออกซิเจนในถังออกซิเจนจากแรงดันระดับสูงให้เป็นแรงดันต่ำ มีตัวปรับเลือกอัตร..