WELDMAXX ผงประสานเงิน FLUX-SV-POW (แบบผง)
Name :
WELDMAXX ผงประสานเงิน FLUX-SV-POW (แบบผง)
Size/Model :
FLUX-SV-POW
Packing :
1 ขวด=150 กรัม
Unit :
ขวด
Detail :
Silver-Braze ผงประสานเงินสามารถซึมผ่านได้ดีกว่าน้ำยาประสานเงินทั่วไป การกระจายตัวที่ดีใช้ งานง่ายในช่วง 600-850 องศาเซลเซียสได้