GENTEC แผงควบคุมการจ่ายแก๊สความบริสุทธิ์สูง P3215
Name :
GENTEC แผงควบคุมการจ่ายแก๊สความบริสุทธิ์สูง P3215
Size/Model :
P3215
Packing :
Unit :
Detail :
แผงควบคุมการจ่ายแก๊ส สำหรับแก๊สที่มีความบริสุทธิ์สูง และไม่ต้องการการปนเปื้อน (Contamination) 
ในงานเชมิคอนดัคเตอร์ , งานห้องวิจัย, งานวิเคราะห์กระบวนการผลิต เป็นต้น