โฟลว์มิเตอร์ (สามทาง) GENTEC 3XFM197A-15L
Name :
โฟลว์มิเตอร์ (สามทาง) GENTEC 3XFM197A-15L
Size/Model :
15L
Packing :
1
Unit :
ตัว
Detail :
ใช้สำหรับช่วยในการเพิ่มการกระจายแก๊สให้สามารถใช้เพิ่มได้อีกทาง