เครื่องมือการแพทย์ เกร์หายใจ
195M ใช้สำหรับท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์..
ใช้สำหรับท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์..
เกร์แก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ MORRIS 106RM-15LM-N2O สำหรับท่อออกซิเจนการแพทย์ ที่ออกแบบอย่างพิธ..
เกร์หายใจระบบ CLICKFLOW CFR-15L-870 เล็กระทัดรัด มีน้ำหนักเบา จึงสะดวกแก่การพกพาใช้งาน เช..
เกร์หายใจระบบ Clickflow AMERWAY CFR-15L-540 เล็กระทัดรัด มีน้ำหนักเบา จึงสะดวกแก่การพกพาใ..
Integrated Valve Regulator ที่จะรวมถังบรรจุก๊าซ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุมความดันและมือจับให้เป็น..
ทำาหน้าที่ลดแรงดันออกซิเจนในถังออกซิเจนจากระดับสูงให้เป็นแรงดันต่ํา มีตัวปรับเลือกอัตรากา..