อุปกรณ์แก๊ส เกร์แก๊ส HIGH PURITY
เกจ์รุ่น R21B เป็นเกจ์ทองเหลืองหุ้มเคลือบด้วยนิกเกิ้ล ทำงานด้วบระบบไดอะแฟรม ระดับแรงดันเด..
ตัวเกจ์ทองเหลืองหุ้มเคลือบด้วยนิกเกิ้ล ทำงานด้วบระบบไดอะแฟรม ระดับแรงดันเดียว (Single-Stag..