อุปกรณ์แก๊ส ชุดเชื่อม-ตัด-เผา (Complete Outfits)
สามารถใช้ได้ทั้ง งานเชื่อม และ งานตัด พร้อมลมหนูเชื่อม-ตัด ..
สามารถใช้ในงานเชื่อม งานตัด และงานเผา ..