ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมเงิน
AG-SNP เป็นลวดเชื่อมประสานใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ สำหรับเชื่อมต่อโลหะกลุ่มทองแดงและทองเหลือง ..
AWS/JIS: BCuP-2 Process type: การเชื่อมประสาน (Brazing) Steel type: ทองแดง (Copper) รุ่..
AWS/JIS: BCuP-2 Process type: การเชื่อมประสาน (Brazing) Steel type: ทองแดง (Copper) ใช้..