โอริงสำหรับ เกร์ Clickflow
Name :
โอริงสำหรับ เกร์ Clickflow
Size/Model :
Packing :
Unit :
Detail :
โอริง (Oring) สำหรับ เกร์ Clickflow
  • โอริง (Oring) ทำหน้าที่เป็นซีลป้องการรั่วซึมในอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่น ของเหลวหรือก๊าซ
  • ทั้งในระบบขนถ่ายและระบบกำลังของของไหล (Fluid) ซึ่งโอริง(Oring)จะถูกติดตั้งในชิ้นส่วนอยู่ 2 แบบคือ เป็นซีล (Seal) กันรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ
  • หลังจากที่ติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เพื่อที่ให้ตัวเข้ารูปกับวัสดุที่เป็นวัสดุแข็ง
  • เพื่อทำให้ระหว่างผิวโอริงกับผิวของวัสดุแข็งแนบสนิทไม่มีช่องว่าง