ชุดเชื่อมสนาม AC ( 1.5Q/AC น้ำเต้า )
Name :
ชุดเชื่อมสนาม AC ( 1.5Q/AC น้ำเต้า )
Size/Model :
1.5Q/AC 3.5 ลิตร
Packing :
Unit :
ชุด
Detail :
ชุดเชื่อมสนาม AC ขนาด 3.5 ลิตร เป็นชุดที่ประกอบขึ้นมาให้พร้อมใช้งานเป็นชุดสนามที่มา
พร้อมกับรถเข็นทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆที่ต้องการเชื่อมหรือตัดได้ง่ายขึ้น