ถังบรรจุก๊าซเหลว DEWAR 3 ลิตร( กระบวย 6 อัน )
Name :
ถังบรรจุก๊าซเหลว DEWAR 3 ลิตร( กระบวย 6 อัน )
Size/Model :
Packing :
Unit :
ใบ
Detail :