ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส GEMINI 308L-16
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส GEMINI 308L-16
Size/Model :
2.0/ 2.6/ 3.2/ 4.0 มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก./1 ห่อ = 2 กก.
Unit :
กก.
Detail :