ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส YAWATA 307-16
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส YAWATA 307-16
Size/Model :
2.6 / 3.2 / 4.0 มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก. / 1 ห่อ = 1 กก.
Unit :
ลัง
Detail :