ชุดหายใจ AMERWAY MINI-O2 (3L)
Name :
ชุดหายใจ AMERWAY MINI-O2 (3L)
Size/Model :
0.3Q
Packing :
Unit :
ชุด
Detail :
AMERWAY เสนอชุดหายใจ MINI-O2 ขนาดท่อบรรจุ 0.5 ลบ.ม. ด้วยขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา จึงสะดวกแก่การพกพานอกจากนั้นยังคุณภาพสูงด้วย เกร์ควบคุมแรงดันเล็กทันสมัย ระยะเวลาในการใช้งานประมาณ 2 - 2.5 ชั่วโมง สามารถปรับแรงดันแก๊สได้ตั้งแต่ 0-15 ลิตร/นาที (ที่แรงดันขาออก 1.5 Bar)