กันย้อนด้าม HMP 188 Series
Name :
กันย้อนด้าม HMP 188 Series
Size/Model :
188-R / 188-L / 188-RB / 188-LB
Packing :
1 กล่อง = 10 ตัว
Unit :
ตัว
Detail :
กันย้อนด้าม HMP 188 Serie สำหรับป้องกันไฟและแก๊สไหลย้อนกลับ สำหรับติดตั้งที่ด้าม