เกร์แก๊ส AC HAMP 76-1.4M-AC
Name :
เกร์แก๊ส AC HAMP 76-1.4M-AC
Size/Model :
HAMP 76-1.4M-AC
Packing :
1 ลัง = 10 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
เกร์แก๊ส AC HAMP 76-1.4M-AC ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ต้องการวัดแรงดันในถังแก๊ส และปรับตั้งแรงดันใช้งาน