ลวดเชื่อมไฟฟ้า WELDMAXX HX-HSTS
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า WELDMAXX HX-HSTS
Size/Model :
3.2 มม.
Packing :
1 ห่อ = 5 กก./ 1 ลัง = 20 กก.
Unit :
กก.
Detail :
HX-HSTS เป็นลวดเชื่อมพอกแข็งสำหรับเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์คมตัดและเครื่องมือที่ต้องใช้ในสภาวะความร้อนสูง