AMERWAY เกจ์ออกซิเจน ระบบ CLICKFLOW CFR-15L-870-EXT
Name :
AMERWAY เกจ์ออกซิเจน ระบบ CLICKFLOW CFR-15L-870-EXT
Size/Model :
CFR-15L-870-EXT
Packing :
Unit :
อัน
Detail :
เกจ์หายใจระบบ CLICKFLOW เล็กกระทัดรัดมีน้ำหนักเบา จึงสะดวกแก่การพกพาใช้งาน รุ่นนี้มีเพิ่มก้านต่อ CGA870 ทำให้สามารถต่อกับถ้วยน้ำให้ความชื้นได้