อุปกรณ์ลมและสุญญากาศ อุปกรณ์ด้านลม
ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของก๊าซ ช่วงอัตราการไหล 1-5 LPM..
ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของก๊าซ ช่วงอัตราการไหล 5-25 LPM..
ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของก๊าซ ช่วงอัตราการไหล 0.1 - 1 LPM..
ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของก๊าซ ช่วงอัตราการไหล 10-100 LPM..