อุปกรณ์ลิควิด วาล์ว
เกจ์ถังลิควิด 853LCR ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทางออกถังออกซิเจนเหลว,คาร์บอนไดออกไซด..
เป็นเกจ์สำหรับใช้กับถังแก๊สเหลว (LIQUID CYLINDER) ไดอะแฟรมสามารถทนความเย็นจากแก๊สเหลวได้ ป..