อุปกรณ์ลิควิด อุปกรณ์ทำระเหย (VAPORIZER)
Vaporizer ขนาด 32 m3/hr เหมาะกับการใช้คู่กับถัง PLC ในงานตัด LASER..