แก๊สอุตสาหกรรม และการแพทย์ แก๊สคาร์ไบท์
แก๊สคาร์ไบท์ มีลักษณะเป็นก้อน ผิวสีเทา และมีกลิ่นเหม็น เพื่อกำเนิด แก๊สอะเซทิลีนเมื่อถูกน..