แก๊สอุตสาหกรรม และการแพทย์ แก๊ส
ออกซิเจนถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตสารเคมีอย่างแพร่หลาย เช่น การผลิตอะเซทิลีน, เอท..
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สที่ว่องไวต่อปฏิกริยา มีน้ำหนักมากกว่าอากาศถึง 1.5 เท่า ไม่มีสี ไม..
อาร์กอนเป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีรส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นพิษ..
ไนโตรเจนมีคุณสมบัติเป็นแก๊สเฉื่อย ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกริยา จึงนิยมใช้เป็นแก๊สปกคลุมป้อ..
อะเซทิลีนเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ติดไฟง่ายโดยธรรมชาติ อะเซทิลีนไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตจะเติมกลิ่น..
ไฮโครเจนพบในชั้นบรรยากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไฮโครเจนเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ติดไฟได้ง่าย เป็น..
แก๊สฮีเลี่ยมสำหรับ BALLOON (HELIUM BALLOON)..
  • 1
  • 2