อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์ อะไหล่และอุปกรณ์เสริม สำหรับอุปกรณ์ส่วนบุคคล
อุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องพ่นยา..
เป็นตัวแปลงไฟสำหรับต่อไฟใช้เครื่องผลิตอ๊อกซิเจนพกพา 7F-1 (ใช้ในรถยนต์)..
สูง : 9.2 cm. เส้นผ่าศูนย์กลาง : 2 cm...
สูง : 9.2 cm. เส้นผ่าศูนย์กลาง : 2 cm...
สูง : 13.2 cm. เส้นผ่าศูนย์กลาง : 2 cm...