วัสดุและอุปกรณ์เสริม วัสดุและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ออกแบบสำหรับทุกวัสดุ,พื้นผิวและทุกสภาพ ไม่ว่าเรียบ,ขรุขระ,เปียกชื้น และแม้กระทั่งในน้ำมัน ..
สีสันสดใส สีแห้งเร็วภายใน 5-7 นาที, รอยขีดเขียนทนต่อทุกสภาพอากาศ, สำหรับการขีดเขียนแบบร่าง..
สีสันสดใส สีแห้งเร็วภายใน 5-7 นาที, รอยขีดเขียนทนต่อทุกสภาพอากาศ, สำหรับการขีดเขียนแบบร่าง..
สีสันสดใส สีแห้งเร็วภายใน 5-7 นาที, รอยขีดเขียนทนต่อทุกสภาพอากาศ, สำหรับการขีดเขียนแบบร่าง..
สามารถอบลวดเชื่อมได้ครั้งละ 5 กก. ทำจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง เหมาะแก่การเคลื่อย้าย ..
สามารถอบลวดเชื่อมได้ครั้งละ 10 กก. ทำจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรงเหมาะแก่การเคลื่อนย้าย..
สำหรับใช้กับฝาครอบลวดถัง CO2 SUPERPACK..