อุปกรณ์แก๊ส เกร์แก๊ส HIGH PRESSURE
MORRIS เกจ์แก๊สแรงดันสูง รุ่น 203-30M-N2 สำหรับใช้งานกับก๊าซไนโตรเจน โครงสร้างแบบ Single s..
ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง ภายในมีตัวกรองผงโลหะหรือสิ่งแปลกปลอม หน้าปัทคู่แสดงระดับแรงด..
รูปทรงกระบอกสูบ เพื่อการไหลคงที่ ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง มีตัวกรองผงโลหะ สามารถควบคุ..
รูปทรงกระบอกสูบ เพื่อการไหลคงที่ ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง มีตัวกรองผงโลหะ สามารถควบคุ..