อุปกรณ์แก๊ส เกร์แก๊สฮีเลียม (He)
เกร์แก๊สฮีเลียม(เติมลูกโป่ง) ให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการเติมแก๊สสำหรับลูกโ..
เกร์แก๊สฮีเลียม MORRIS 25A-13M-HE ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง ภายในมีตัวกรองผงโลหะ หรือส..