อุปกรณ์แก๊ส เกร์แก๊สฮีเลียม (He)
เกร์แก๊สฮีเลียม(เติมลูกโป่ง) ให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการเติมแก๊สสำหรับลูกโ..
เกร์แก๊สฮีเลียม MORRIS 95-15M-HE ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง ภายในมีตัวกรองผงโลหะ หรือสิ..
เกร์แก๊สฮีเลียมสำหรับเติมลูกโป่งแบบปืน พร้อมสายยาว 2 เมตร..
เกร์แก๊สฮีเลียมสำหรับเติมลูกโป่ง 2 หัว แบบหัวปืนและแบบหัวกดยาง..
เกร์แก๊สฮีเลียมสำหรับเติมลูกโป่ง แบบหัวปืน 2 หัว ..