อุปกรณ์แก๊ส เกร์แก๊สไฮโดรเจน (H2)
เกร์แก๊สไฮโดรเย่น(เติมลูกโป่ง) ให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการเติมแก๊สสำหรับลู..
เกร์แก๊สไฮโดรเจน MORRIS 25A-13M-HY ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง ภายในมีตัวกรองผงโลหะ หรือ..
เกร์แก๊สไฮโดรเจน MORRIS 96-15M-HY (2-STAGE) ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดแรงวัดใน..