อุปกรณ์แก๊ส เกร์แก๊สอากอน (AR)
เกร์แก๊สอากอน MEGA ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ต้องการวัดแรงดันในถังแก๊ส และปรับต..
เกร์แก๊สอากอน ออกแบบให้สามารถอ่านหน้าปัทได้ง่ายด้วย 2 หน่วยวัด BAR / PSI มาพร้อม Flowmeter..
คุณสมบัติเหมือนกับรุ่น 101-FL แต่ปรับเปลี่ยนจากโฟลว์มิเตอร์เป็นหน้าปัท แสดงอัตราการไหลในหน..
เกร์แก๊สอากอน MORRIS 96-15M-AR ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดแรงวันในถังแก๊สอย่างละ..
เกร์แก๊สอากอน 101-2F ถูกออกแบบให้สามารถอ่านหน้าปัทได้ง่าย มาพร้อมกับ Flowmeter ที่ทำจาก Po..