อุปกรณ์แก๊ส อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมชุดเชื่อม-ตัด-เผา
ลมหนูตัดแก๊ส สำหรับการเชื่อมตัดระบบแก๊สมีทั้งลมหนูตัด AC และ LPG ..
ใช้กับชุดเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน ..
ใช้กับชุดเชื่อมแก๊ส LPG..
ใช้กับชุดเผา LPG MORRIS HE-505 ..
กันย้อนด้าม MEGA 188 Series สำหรับป้องกันไฟและแก๊สไหลย้อนกลับ สำหรับติดตั้งที่ด้าม ..
กันย้อนด้าม MORRIS 188 Series สำหรับป้องกันไฟและแก๊สไหลย้อนกลับ สำหรับติดตั้งที่ด้าม..
ตัวอุปกรณ์ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและต้านทานการกัดก่อน มีโค้ดสีแยกระ..
กันย้อนสาย MEGA 388 Series สำหรับป้องกันไฟและแก๊สไหลย้อนกลับ สำหรับติดตั้งระหว่างสายแก๊ส..
กันย้อนสาย MORRIS 388 Series สำหรับป้องกันไฟและแก๊สไหลย้อนกลับ สำหรับติดตั้งระหว่างสายแก๊ส..