อุปกรณ์แก๊ส เกร์แก๊ส HIGH PURITY
ตัวเกจ์และไดอะแฟรมสแตนเลส 316L ทำงานด้วบระบบไดอะแฟรม ระดับแรงดันเดียว (Single-Stage) ใช้ก..
เกจ์ทองเหลืองหุ้มเคลือบด้วยนิกเกิ้ล ไดอะแฟรมสแตนเลส 316L ทำงานด้วยระบบไดอะแฟรม ระดับแรงดัน..
ตัวเกจ์และไดอะแฟรมสแตนเลส 316L ทำงานด้วบระบบไดอะแฟรม ระดับแรงดันเดียว (Single-Stage) ข้อต..