อุปกรณ์แก๊ส ชุดเชื่อม-ตัด-เผา (Complete Outfits)
สามารถใช้ได้ทั้ง งานเชื่อม และ งานตัด พร้อมลมหนูเชื่อม-ตัด ..
สามารถใช้ในงานเชื่อม งานตัด และงานเผา ..
อุปกรณ์เชื่อม-ตัดด้วยแก๊ส OX-AC ครบชุด ประกอบด้วย ด้ามเชื่อม-ตัด, เกจ์ออกซิเจน-แก๊ส และสาย..
สามารถใช้ได้ทั้ง งานเชื่อม และ งานตัด พร้อมลมหนูเชื่อม-ตัด ..
-ใช้กับแก๊สออกซิเจนและแก๊สLPG -สามารถเชื่อมโลหะได้ทุกประเภท..