อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด อะไหล่อื่นๆ
ใช้กับตู้เชื่อมไฟฟ้า และลวดตัดใต้น้ำ เพื่อตัดโลหะใต้น้ำ..
สายไฟเข้า สำหรับเครื่องตัดออโต้ ยาว 8 ม...