อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด อะไหล่เครื่องเชื่อมระบบ TIG
TORCH BODY WP-26 เป็นหัวเชื่อมอากอนเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในท้องตลาด เหมาะสำหรับเชื่อมง..
COLLET หรือ สลิปใน เป็นตัวจับเข็มทังสเตน ทำมาจากทองแดง ทนความร้อนขณะเชื่อมได้ดี ..
COLLET BODY หรือ สลิปนอก เป็นตัวล็อคตัวจับเข็มทังสเตน ทำมาจากทองแดง ทนความร้อนขณะเชื่อมได้..
เป็นตัวล็อคตัวจับเข็มทังสเตนแบบ Gas Lens..
ALUMINA CUP ทำมาจากเซรามิก เป็นตัวกำหนดและควบคุมแก๊สให้ปกคลุมชิ้นงาน..
ALUMINA CUP ทำมาจากเซรามิก เป็นตัวกำหนดและควบคุมแก๊สให้ปกคลุมชิ้นงาน ..
ALUMINA CUP แบบ Gas Lens ทำมาจากเซรามิก เป็นตัวกำหนดและควบคุมแก๊สให้ปกคลุมชิ้นงาน ..
TIG TORCH SWITCH เป็นสวิทซ์ควบคุมการทำงานของหัวเชื่อมอากอน..
LONG BACK CAP หรือ หาปลายาว เป็นตัวครอบเข็มทังสเตนในส่วนปลาย..