อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด เครื่องตัดระบบ PLASMA
ระบบ HF หัวทิพไม่ต้องสัมผัสชิ้นงานขณะเริ่ม ระบบป้องกันกระแสและแรงดันที่สูงเกิน เพื่อความปล..
ระบบ HF หัวทิพไม่ต้องสัมผัสชิ้นงานขณะเริ่ม ระบบป้องกันกระแสและแรงดันที่สูงเกิน เพื่อความปล..
หัวตัด Plasma รุ่น P-80 พร้อมสายและอะไหล่ทดแทน..
หัวตัด Plasma รุ่น PT-31 พร้อมสายและอะไหล่ทดแทน..