อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด เครื่องเชื่อมระบบ TIG
หน้าปัทแสดงผลระบบดิจิตอลเพื่อให้สามารถควบคุมและปรับกระแสเชื่อมได้อย่างแม่นยำ มีระบบป้องกัน..
หน้าปัทแสดงผลระบบดิจิตอลเพื่อให้สามารถควบคุมและปรับกระแสเชื่อมได้อย่างแม่นยำ..
หน้าปัทแสดงผลระบบดิจิตอลเพื่อให้สามารถควบคุมและปรับกระแสเชื่อมได้อย่างแม่นยำ ..
เป็นเครื่องเชื่อมระบบ Inverter สามารถเลือกโหมดการเชื่อมได้ 2 ระบบได้แก่ โหมดการเชื่อม TIG ..
รุ่น Air cooled และชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน..
รุ่น Water cooled และชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน..