ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมเงิน
AG-SNP เป็นลวดเชื่อมประสานใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ สำหรับเชื่อมต่อโลหะกลุ่มทองแดงและทองเหลือง ..
AWS/JIS: BCuP-2 Process type: การเชื่อมประสาน (Brazing) Steel type: ทองแดง (Copper) รุ่..
เป็นลวดเชื่อมประสานที่มีประสิทธิภาพในการไหลของเนื้อเชื่อมสูงและช่วงของการหลอมเหลวแคบ ลวดที..
เป็นลวดเชื่อมประสานแบบฟลักซ์หุ้ม ช่วยให้การเชื่อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องเติมฟ..
AG-FC Flux-Coated Brazing Alloys เป็นลวดเชื่อมประสานแบบฟลักซ์หุ้ม ช่วยให้การเชื่อมมีประสิท..
AG Series Brazing Alloys เป็นลวดเชื่อมประสานที่มีประสิทธิภาพในการไหลของเนื้อเชื่อมสูงและช่..
AG Series Brazing Alloys เป็นลวดเชื่อมประสานที่มีประสิทธิภาพในการไหลของเนื้อเชื่อมสูงและช่..
AG Series Brazing Alloys เป็นลวดเชื่อมประสานที่มีประสิทธิภาพในการไหลของเนื้อเชื่อมสูงและช่..
AG Series Brazing Alloys เป็นลวดเชื่อมประสานที่มีประสิทธิภาพในการไหลของเนื้อเชื่อมสูงและช่..