ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA FT-51 เป็นลวดเชื่อมใช้เชื่อมเหล็กเหนียวสำหรับงานต่อเรือ ฐานลูกรีด โค..
KOBE-30 เหมาะสำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กบางๆ เหล็กแผ่นบางๆในงานสร้างเรือ, รถไฟ, และยานยน..
KOBE RB-26 เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบาง และงานโครงสร้างบาง ๆ..
CX-3 เป็นลวดเชื่อมประเภทไททาเนียที่ใช้ได้ทุกท่าเชื่อม เชื่อมนิ่ม สะเก็ดไฟน้อย เหมาะสำหรับ..
ลวดเชื่อมไฟฟ้า SUMIROD 13A เหมาะสำหรับการเชื่อมโครงเหล็กทั่วไป เช่น โครงหลังคา, โครงสร้างเ..
OKI K-26 เหมาะกับการเชื่อมต่อโลหะแบบหยาบๆ เช่น มุ้งลวดเหล็กดัด โครงสร้างโรงงาน หรืออาคารต่..
sw-11 เป็นลวดป้อนเหล็กคาร์บอนที่ใช้กับกระบวนการเชื่อมด้วยแก๊ส ..
ลวดเชื่อม RX-60 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง สามารถใช้งานได้กับทุกท่าเชื่อม รวมท..
เหมาะสำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กหนาในงานสร้างเรือ, อาคาร และเครื่องจักรกล ที่ทำด้วยเหล็ก..