ถังบรรจุก๊าสเหลว ขนาดกลาง
Name :
ถังบรรจุก๊าสเหลว ขนาดกลาง
Size/Model :
1,000 - 10,000 ลิตร
Packing :
Unit :
ใบ
Detail :
ถังบรรจุก๊าซเหลว CLC Series ใช้สำหรับบรรจุก๊าซในสภาวะของเหลว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและลดต้นทุนในการจัดส่ง นิยมใช้ในอุตสาหกรรม วงการแพทย์ และงานวิจัยต่างๆ สามารถบรรจุก๊าซเหลวได้ 1,000 - 10,000 ลิตร