ถังบรรจุก๊าสเหลว ขนาดเล็ก
Name :
ถังบรรจุก๊าสเหลว ขนาดเล็ก
Size/Model :
450 - 1,000 ลิตร
Packing :
Unit :
ใบ
Detail :
ถังบรรจุก๊าซเหลว CLC Series ใช้สำหรับบรรจุก๊าซในสภาวะของเหลว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและลดต้นทุนในการจัดส่ง นิยมใช้ในอุตสาหกรรม วงการแพทย์ และงานวิจัยต่างๆ สามารถบรรจุก๊าซเหลว ได้ 450 - 1,000 ลิตร