เกร์หายใจออกซิเจน MEGA MEDIOX
Name :
เกร์หายใจออกซิเจน MEGA MEDIOX
Size/Model :
Packing :
1 ลัง = 12 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
ใช้สำหรับท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์