เกร์อ๊อกซิเย่น MEGA
Name :
เกร์อ๊อกซิเย่น MEGA
Size/Model :
Packing :
1 ลัง = 12 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
เกร์อ๊อกซิเย่น MEGA ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภอ ที่ต้องการวัดแรงดันในถังแก๊ส และปรับตั้งแรงดันใช้งาน