ถังบรรจุก๊าซเหลว CLC
Name :
ถังบรรจุก๊าซเหลว CLC
Size/Model :
175 ลิตร
Packing :
Unit :
ใบ
Detail :
ถังบรรจุก๊าซเหลว CLC Series ใช้สำหรับบรรจุก๊าซในสภาวะของเหลว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและลดต้นทุนในการจัดส่ง นิยมใช้ในอุตสาหกรรม วงการแพทย์ และงานวิจัยต่างๆ