แก๊สฮีเลี่ยมอุตสาหกรรม (HELIUM INDUSTRIAL)
Name :
แก๊สฮีเลี่ยมอุตสาหกรรม (HELIUM INDUSTRIAL)
Size/Model :
6Q,7Q
Packing :
1 ท่อ/6 ลบ.ม.
Unit :
ท่อ
Detail :