แก๊สอะเซทิลีน (ACETYLENE)
Name :
แก๊สอะเซทิลีน (ACETYLENE)
Size/Model :
Packing :
1 ท่อ/40 ลิตร
Unit :
ท่อ
Detail :
  • อะเซทิลีนเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ติดไฟง่ายโดยธรรมชาติ อะเซทิลีนไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตจะเติมกลิ่นกระเทียม เพื่อเตือนผู้ใช้ในกรณีเกิดการรั่ว อะเซทิลีนเป็นแก๊สไม่เสถียร ดังนั้นท่อแก๊สจึงถูกออกแบบพิเศษเพื่อใช้ในการเก๊บอะเซทิลีน
  • การนำไปใช้งาน อะเซทิลีน ถูกใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงในการเชื่อมด้วย ออกซิเจน/อะเซทิลีน ใช้ในงานตัด งานเซาะร่อง การเผาให้ความร้อน งานทำความสะอาดเคลือบผิวแข็ง หรือปัดเป่าผงฝุ่นโลหะ ด้วยเปลวไฟและในอีกหลายกระบวนการ ให้ความร้อนสูง 3,100 C เนื่องจากแก๊สอะเซทิลีนเผาไหม้ให้อุหภูมิเปลวสูง อะเซทิลีนจึงเป็นแก๊สชนิดเดียวที่ใช้เผากับออกซิเจน แล้วสามารถเชื่อมเหล็กได้
  • ข้อควรรู้ ตั้งท่อแก๊สอะเซทิลีนในแนวดิ่งตลอดเวลา (อย่านอนท่อ)