แก๊สไนโตรเจน (NITROGEN)
Name :
แก๊สไนโตรเจน (NITROGEN)
Size/Model :
6Q
Packing :
1 ท่อ/6 ลบ.ม
Unit :
ท่อ
Detail :
ไนโตรเจนมีคุณสมบัติเป็นแก๊สเฉื่อย ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกริยา จึงนิยมใช้เป็นแก๊สปกคลุมป้องกันการทำปฏิกริยากับอากาศของสารเคมี หรือชิ้นงานต่างๆ ในอุตสาหกรรม และยังนิยมป้องกันสิ่งสกปรก, ความชื้นในอากาศ และไนโตรเจนยังมีจุดเดือดต่ำซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร, ใช้ในการตรวจสอบการไหล, ใช้กับระบบไฮดรอลิก, เติมลมยางเครื่องบิน และใช้ในการถ่ายเทแก๊สไวไฟชนิดเหลวอีกด้วย